| قالب جوملا | ترمیم مو طبیعی | کفسابی | وی پی ان | خرید apple id | دوربین مداربسته
گازسوز کردن کوره های بخار کارخانجات نیشکر

گازسوز کردن کوره های بخار کارخانجات نیشکر

طرح تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی در کارخانجات نیشکر امیرکبیر، دعبل خزاعی، حکیم فارابی، میرزا کوچک خان، امام خمینی و سلمان فارسی تحت مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسیده است. این طرح ها در مجموع منجر به کاهش انتشار 250 هزار تن دی اکسید کربن در سال میگردند.

اقدامات مربوط به ثبت این پروژه ها تحت مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتو، از فروردین 1388 توسط مشاور تخصصی شرکت مهندسی مشاور انرژیهای تجدیدپذیر مهر شروع شد و در خرداد و تیر 1390 توسط دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل به عنوان پروژه های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار کشور به ثبت جهانی رسید.شش پروژه ثبت شده منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حدود 250 هزار تن در سال میگردند.

20  مرداد ماه امسال هیات اجرایی مکانیسم توسعه پاک با صدور گواهی کاهش انتشار برای اولین دوره دو پروژه تغییر سوخت در کارخانجات کشت و صنعت امیرکبیر و دعبل خزاعی موافقت نمود. بدین ترتیب ایران در زمره کشورهایی قرار گرفت که توانسته است گواهی تایید سازمان ملل برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دریافت نماید. 

پروژه تغییر سوخت در شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

این پروژه که در تاریخ 13 فروردین 1390 در هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسید از طریق تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار  55 هزارtCO2 در سال خواهد شد.این پروژه قابلیت دریافت گواهی های کاهش انتشار برای 10 سال آینده از سازمان ملل متحد را داراست.در سال نخست (از فروردین 1390 تا تیرماه 1390) این پروژه منجر به کاهش انتشار 18,552 تن دی اکسد کربن بود که در 20 مرداد ماه 1391 به تایید سازمان ملل رسید و گواهی های کاهش انتشار آن از سوی هیات اجرایی مکانیسم توسعه پاک صادر گردید.این پروژه اولین پروژه ایران است که اولین گواهی های کاهش انتشار تحت مکانیسم توسعه پاک را دریافت می نماید.

پروژه تغییر سوخت در شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

این پروژه نیز تاریخ 13 فروردین 1390 در هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسیده است و از طریق تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 55 هزار تن tCO2e  در سال خواهد شد. گواهی های کاهش انتشار پروژه در مدت 10 سال آینده از سازمان ملل متحد دریافت خواهد شد. در سال نخست (از فروردین 1390 تا تیرماه 1390) این پروژه منجر به کاهش انتشار 14,874 تن دی اکسد کربن بود که در 17 شهریور ماه 1391 به تایید سازمان ملل رسید و بدین ترتیب گواهی های کاهش انتشار دومین پروژه ایران از سوی هیات اجرایی مکانیسم توسعه پاک صادر گردید.

پروژه تغییر سوخت در شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

این پروژه که در تاریخ 13 فروردین سال 1390 در هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسیده است از طریق تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 985,32 تن دی اکسید کربن در سال خواهد شد.

پروژه تغییر سوخت در شرکت کشت و صنعت امام خمینی

این پروژه که در تاریخ 13 فروردین سال 1390 در هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسیده است از طریق تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 525,31 تن دی اکسید کربن در سال خواهد شد.

پروژه تغییر سوخت در شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی

این پروژه که در تاریخ 9 اردیبهشت سال 1390 در هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسیده است از طریق تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 060,54 تن دی اکسید کربن در سال خواهد شد.

پروژه تغییر سوخت در شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان

این پروژه که در تاریخ اول مرداد سال 1390 در هیئت اجرایی مکانیسم توسعه پاک به ثبت رسیده است از طریق تغییر سوخت از مازوت به گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار 273,28 تن دی اکسید کربن در سال خواهد شد.

 

مجموعه پروژه های فوق منجر به کاهش انتشار سالیانه حدود 250 هزار تن گاز گلخانه ای دی اکسید کربن خواهد شد.

روز

02 بهمن 1393

مجموعه ها

مدیریت کربن, مدیریت انرژی

Image result for newsletter

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.

اطلاعات تماس

شرکت انرژیهای تجدیدپذیر مهر

 تهران
سعادت آباد - میدان فرهنگ

ابتدای بلوار 24 متری - پلاک 4 واحد 11

تلفن 22136142

فکس 22136271

info@mehrenergyy.com